Vaarbewijs

De cursus vaarbewijs bevat twee onderdelen namelijk klein vaarbewijs deel 1 en klein vaarbewijs deel 2. Voor het varen in de haven van Den Helder heeft u klein vaarbewijs deel 2 nodig.
De cursus klein vaarbewijs deel 1 wordt in 4 lessen gegeven van 2 à 2,5 uur. De eventuele 5 e les is een voorbereidingsles voor het examen. Na de lessen voor het klein vaarbewijs deel 1 kunt u examen doen voor dit deel, òf u volgt de lessen voor klein vaarbewijs deel 2 zodat u in één keer examen doet voor klein vaarbewijs deel 1 en 2. Klein vaarbewijs deel 2 wordt ook in 4 lessen gegeven. Een eventuele 5e les in overleg die u voorbereidt op het examen.De volgorde voor het volgen van de lessen maakt niet uit

De lessen van klein vaarbewijs worden gehouden van 19.00 uur tot ca. 21.30 uur in het gebouw van het Rode Kruis aan de Bankastraat 27 te Den Helder. Koffie en thee staat klaar vanaf 18.45 uur.

Voorkennis
Voor deze cursus is geen voorkennis vereist.

De cursus omvat de volgende onderwerpen:

 • Binnenvaartpolitie reglement
 • Brandpreventie, hulpmiddelen, motor en aandrijving, uitrusting en veiligheid
 • Betonning, diepte, brughoogte en overige bepalingen
 • Beperkte manoeuvreerbaarheid, manoeuvres
 • RPR, SRGT, weer, waterkaarten
 • Nautische bescheiden
 • Koers- en plaatsbepaling
 • Enige kennis van de werking, mogelijkheden en beperkingen van het Global Positioning System (GPS)
 • Meteorologie
 • Examentraining

Prijzen zijn inclusief BTW en koffie en thee, maar exclusief cursusboek (€ 21,50) en examen (voor examentarieven zie examen). Wij maken tijdens onze lessen gebruik van een lesboek van een collega-instructeur, dit boek is vele malen duidelijker dan de huidige boeken. Het boek is bij ons te bestellen.
Voor klein vaarbewijs deel 2 heeft u ook een parallelliniaal, een navigatiepasser nodig (€ 32,50,-).

Boekt en betaalt u de cursus Klein Vaarbewijs 1 (KVB1) en Klein Vaarbewijs 2 (KVB2) tegelijkertijd dan krijgt u 50% korting op uw cursusboek.

Soort cursusPrijs
» Klein Vaarbewijs 1 (KVB1)€ 145,00Nu kopen
» Klein Vaarbewijs 1 met cursusboek (KVB1)€ 166,50Nu kopen
» Klein Vaarbewijs 2 (KVB2)€ 145,00Nu kopen
» Klein Vaarbewijs 2 met navigatieset (KVB2)€ 177,50Nu kopen
» Cursusboek€  21,50Nu kopen
» Passer en parallelliniaal€  32,50Nu kopen

Wanneer valt u onder de vaarbewijsplicht?
De verplichting geldt voor hen die varen met:

 • een schip met een lengte van 15 meter of meer dat niet bedrijfsmatig wordt gebruikt
 • een schip met een lengte tussen de 15 en 20 meter dat bedrijfsmatig wordt gebruikt of voor bedrijfsmatig gebruik is bestemd
 • een sleep- of duwboot (die niet wordt gebruikt om een schip met een lengte van 20 meter of meer te slepen, langszij mee te voeren of te duwen)
 • een motorboot met een lengte van minder dan 15 meter die een snelheid van meer dan 20 kilometer per uur kan bereiken.

Om een Klein Vaarbewijs te verkrijgen dient men te voldoen aan de medische eisen voor de binnenvaart.
Voor een compleet overzicht van de relevante wetgeving omtrent de vaarbewijsplicht en de meest gestelde vragen over de per 1 juli 2009 geldende nieuwe binnenvaartwet, kunt u hieronder een document downloaden:
Overzicht Vaarbewijzen Nieuwe Binnenvaartwet

Niet vaarbewijsplichtig, toch examen?
Al meer dan 300.000 personen zijn inmiddels in het bezit van een Klein Vaarbewijs. Bijna de helft hiervan valt niet onder de vaarbewijsplicht, maar heeft er toch voor gekozen een Klein Vaarbewijs examen af te leggen.
Als u zich op het water begeeft is het voor de algemene en uw eigen veiligheid altijd raadzaam over voldoende basiskennis van de relevante wetten, reglementen en te nemen veiligheidsmaatregelen te beschikken. VAMEX adviseert u, ook als u niet onder de vaarbewijsplicht valt, altijd een examen Klein Vaarbewijs I te doen.
Zorg ervoor als u vaart dat u het Klein Vaarbewijs altijd bij u heeft, de politie kan er naar vragen!

Klein Vaarbewijs I

Voor het varen op rivieren, kanalen en meren, met uitzondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Er mag wel gevaren worden op de Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer t/m Ketelmeer / Zwarte Meer).

Klein Vaarbewijs II

Voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard. NB: voor het bevaren van de Noordzee is er geen vaarbewijsplicht, maar wel voor het bevaren van de zeehavens.