Marifonie

De cursus basiscertificaat Marifonie wordt in 4 lesuren gegeven. NU ook de mogelijkheid om het praktijkexamen MARCOM B bij ons te boeken.

Op 2 februari 2019 is er een marifoon opleiding en marifoonexamen.

Bij minimaal 6 cursisten gaat deze opleiding door en bij minimaal 10 examen kandidaten gaat het examen in Den Helder door.

Waarom een cursus marifonie?

  • omdat steeds meer sluis- en brugwachters verwachten dat u de marifoon uitluistert.
  • bij het zoeken van een ligplaats in een haven is een marifoon een handig hulpmiddel.
  • in vaarwater met groot vrachtverkeer wordt verwacht dat u marifoon heeft.
  • iedereen staat via een bepaald kanaal met elkaar in contact. Vooral in een noodsituatie is dit een groot voordeel ten opzichte van de mobiele telefoon. Met een marifoon hoort iedereen in uw omgeving wat er aan de hand is. En u kunt via VHF 16 uw noodmelding doorgeven aan het kustwachtcentrum Den Helder.

Op een schip met een marifoon moet tenminste één persoon in het bezit zijn van het Basiscertificaat Marifonie.

De lessen van marifonie worden gehouden in het clubgebouw van het Rode Kruis aan de Bankastraat 27 te Den Helder.

Voorkennis
Voor deze cursus is geen voorkennis vereist.

De cursus omvat de volgende onderwerpen:
» Procedures
» Gespreksdisciplines
» Oefeningen
» Examentraining

Prijs
Cursusprijs marifonie is € 55,-.
Dit is inclusief koffie en thee, exclusief boek (€ 18,95) en examen (€ 61,-).

DIRECT INSCHRIJVEN →

Basiscertificaat Marifonie
Naast de examinering voor het Klein Vaarbewijs verzorgt VAMEX ook het examen ter verkrijging van het basiscertificaat voor de bediening van een marifoon aan boord van (plezier)vaartuigen. Op een schip, voorzien van een marifoon, moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van zo'n bedieningscertificaat. De overige opvarenden mogen onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de bezitter van het certificaat de marifoon bedienen. Het bezit van dit basiscertificaat is voor het overgrote deel van de watersporters voldoende.

Agentschap Telecom
Binnen het Ministerie van Economische Zaken is Agentschap Telecom de instantie die verantwoordelijk is voor de examinering en de afgifte van bedieningscertificaten. Agentschap Telecom stelt ook de exameneisen vast, maar houdt zich niet bezig met en is niet verantwoordelijk voor het opleiden voor het examen dan wel met het opstellen van oefenstof of lesmateriaal.